Evropský vynálezce roku 2016

pondělí, 24. srpna 2015

Ocenění Evropský vynálezce roku 2016 vydává každoročně Evropský patentový úřad jednotlivcům, kteří svůj technický talent dokázali využít pro vývoj inovací, jež významně přispěly ke zlepšení života na zemi.

Cena se uděluje v pěti kategoriích: „Celoživotní dílo“, „Průmysl“, „Malé a střední podniky“, „Výzkum“ a „Neevropské státy“.

Návrh nominace může podat kdokoli, komu je znám průlomový vynález, který významně přispěl ke společenskému a hospodářskému rozvoji. Jednotliví vynálezci mohou na cenu navrhnout sami sebe nebo mohou být navrženi jinou osobou. Nominovaní vynálezci však musejí splňovat podmínku, že jim byl na jejich vynález udělen evropský patent a tento patent je doposud udržován v platnosti, nemůže se tedy jednat o patent starší dvaceti let, kromě kategorie „Celoživotní dílo“.

Nominace lze předkládat Evropskému patentovému úřadu nejpozději do 14. října 2015. Veškeré informace včetně elektronické přihlášky, kterou lze podat on-line, jsou k dispozici na webu Evropského patentového úřadu www.epo.org/european-inventor.

Přihlášky lze také zasílat na e-mail european-inventor@epo.org.

Navrhovatel se spolu s vybraným vynálezem zúčastní slavnostního předávání cen, které se bude konat 9. června 2016 v Lisabonu.