Evropský vynálezce roku 2019

úterý, 31. července 2018

Evropský patentový úřad vydal sdělení, že do 28.září 2019 lze navrhovat kandidáty na cenu "Evropský vynálezce roku".

Návrh na nominaci může podat kdokoliv z řad veřejnosti, komu je znám vynález, který významně přispěl ke společenskému a hospodářskému rozvoji.  Navrhovaní vynálezci musejí splňovat podmínku  uděleného evropského patentu (a udržování patentu v platnosti). Cena se uděluje v pěti kategoriích: "Průmysl", "Výzkum", "Malé a střední podniky", "Celoživotní dílo" a "Neevropské státy". 

Více informací a elektronickou přihlášku naleznete na oficiálních stránkách Evropského patentového úřadu.