Festival chytrého podnikání

čtvrtek, 17. září 2015

Sdružení CzechInno pořádá ve spolupráci s partnery, mezi něž patří také síť Enterprise Europe Network Česká republika, první ročník projektu „Smart Business Festival" – Festival chytrého podnikání, který se bude konat ve středu 21. 10. 2015 v Praze v areálu Vozovny Střešovice.

Hlavním cílem projektu je nabídnout potenciálním, začínajícím i zavedeným podnikatelům širokou škálu nástrojů, kterých mohou využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických, sociálních a ekonomických inovací, a to vše v jednom dni a na jednom místě.

Firmy a instituce představí na festivalu chytrá řešení v těchto oblastech, které tvoří programové pilíře Festivalu:

 • Úspora materiálních zdrojů
 • Efektivní využívání lidských zdrojů
 • Využití nových technologií a digitalizace
 • Financování podnikání
 • Nové přístupy v marketingu
 • Inovativní logistika
 • Efektivní poradenství
 • Novinky ve smart službách

Organizátoři si kladou za cíl zapojit široké spektrum firem i OSVČ napříč obory podnikání s cílem:

 • Informovat o novinkách a „smart" řešeních, která se jim v oblasti hlavních témat festivalu nabízejí
 • Upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání
 • Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání a výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přístupu k podnikání
 • Nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU s podobnou situací, jako je v ČR
 • Nabídnout účastníkům náhled na českou gastronomii a design s využitím inovativních řešení formou atraktivního doprovodného programu.

Primární cílovou skupinou festivalu jsou potenciální, začínající, ale i dobře zavedení podnikatelé, české malé a střední podniky, které mají zájem a potenciál změnit zavedené přístupy k podnikání a využít nových řešení, která jim moderní doba nabízí.

Více informací o akci.

 

Zdroj: Enterprise Europe Network