Finanční podpora pro Vaše podnikání v programech Rozvoj a Potenciál

čtvrtek, 26. června 2014

Dne 16. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - 2. prodloužení v programu Rozvoj, který napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. V Jihočeském kraji se jedná o regiony: Český Krumlov, Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec.

Dne 16. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - 2. prodloužení v programu Rozvoj, který napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. V Jihočeském kraji se jedná o regiony: Český Krumlov, Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec.

Dne 10. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - 2. prodloužení v programu Potenciál, který pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě.

Oba programy jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Text výzvy i veškeré její přílohy jsou zveřejněny zde.

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest.