Financování vědní oblasti v období 2019 - 2023

úterý, 20. června 2017

Na společném postupu při stabilizaci vědní oblasti se v úterý 30. května shodli zástupci vlády, MŠMT, České konference rektorů a Akademie věd, kteří podepsali prohlášení o stabilizaci systému vědy a výzkumu v České republice.

Uvedené strany se zavázaly prosazovat systematické navyšování institucionální podpory veřejných vysokých škol a pracovišť AV ČR v období let 2019 – 2023. Konkrétním dopadem by mělo být, že věda a vysoké školy by mělo být zajištění každoročního zvyšování institucionální podpory o 5%.´

O tento krok se svým vyjednáváním zasloužilo zejména vedení Akademie věd ČR. Právě institucionální příspěvek v ČR se pohybuje hluboko pod průměrem vyspělých států. Předseda České konference rektorů, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima uvedl příklad německé Společnosti Maxe Plancka, která získává formou institucionální podpory 78% svého rozpočtu, zatímco u nás je to méně než 50%.

Jak uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, vedle finančního zajištění vědy a výzkumu jako klíčového aspektu jsou také podepsané subjekty odhodlány podporovat mladé výzkumné pracovníky a podporovat účast českých vědců v mezinárodních projektech typu Horizon 2020 a dalších. Bělobrádek se rovněž vyslovil pro větší spolupráci ústavů AV ČR s vysokými školami podporovanými z veřejných prostředků, ale také se soukromými podniky. Bude třeba se zaměřit na usnadňování přenosu výsledků výzkumu do aplikační sféry. V této oblasti budou přijata opatření vedoucí ke zvyšování míry komercializace výsledků výzkumu.

 

Zdroj: www.rko-era.cz