Firmy v následujících dvou letech přijmou více než 2000 nových pracovníků

pátek, 20. května 2016

1000x1000-1463749587-construction-646914-640

To ukázaly výstupy provedeného šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů - "Průzkum trhu práce v Jihočeském kraji", které byly zpracovány do podoby analýzy Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 – 2020.

Cílem šetření bylo zmapovat potřeby jihočeských zaměstnavatelů z hlediska jejich personálních potřeb a identifikovat profese, které jsou nyní či v následujících letech budou vysoce žádané.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že největší podíl na současné poptávce po zaměstnancích má obor strojírenství a strojírenská výroba. V Jihočeském kraji je strojírenský průmysl poměrně rozvinutý, proto tento výsledek není žádným překvapením. S velkým odstupem za strojírenstvím je dalším výrazně nedostatkovým oborem z pohledu nalézání vhodných zaměstnanců elektrotechnika, která je jen o dvě procenta před obchodem a textilní výrobou, následuje stavebnictví a doprava.

Firmy, které se zapojily do šetření, uvedly, že v horizontu následujících dvou let předpokládají přijmout více než 2270 nových pracovníků, z nichž více než polovinu tvoří pracovníci ve strojírenském průmyslu. Současný trend, tedy postupný nárůst poptávky po kvalifikované pracovní síle, zůstane v horizontu 3 až 5 let stejný, nebo se ještě zvýší.


Tiskovou zprávu a elektronickou verzi Analýzy je možné nalézt na stránkách Jihočeské hospodářské komory ke stažení ZDE.

Zdroj: www.jhk.cz