Firmy zhodnotily uplynulý rok 2016 pozitivně

úterý, 17. ledna 2017

1000x1000-1484661070-phpthumb-generated-thumbnail

Jedna z nejdůležitějších, tak by se dala stručně a výstižně zcharakterizovat akce Novoroční bilancování 2017, kterou pro své členy zorganizovala Oblastní hospodářská komora České Budějovice v začátku letošního roku.

Miloslav Kamiš, předseda Rady oblastní hospodářské komory České Budějovice a generální ředitel VISCOFAN CZ s.r.o., zhodnotil, že uplynulý rok byl pro řadu podniků úspěšný. Upozornil však, že před námi je tvrdá práce do budoucna, aby se i naši potomci mohli za pár desítek let znovu takto sejít a bilancovat. V tom vidí i společenskou odpovědnost firem. Pracovat na takových aktivitách, které pro další roky budou pro naši společnost příznivé.


Zástupci jihočeských podniků se shodli, že se průmysl v jižních Čechách rozvíjí. „Naší společnosti se daří rozvíjet kvalifikovaná a odborná práce. Česká republika nechce být pouhou montovnou a snahou nás všech by mělo být tuto situaci udržet i do budoucna," uvedl Marek Metelec, výkonný ředitel společnosti EGE, spol. s r.o. Nešvarem, který se v loňském roce nevyhnul ani Jihočeskému kraji, je přetahování zaměstnanců. Řada firem tuto platovou spirálu roztáčet nechce a moudře si uvědomuje, že toto není cesta při řešení jejich personálních problémů. „Pokud k nám přijde pracovník z jiné firmy, který má zájem pracovat v naší společnosti, rádi ho vyslechneme. Není však naším krédem dělat cílené nábory v jiných společnostech. To by situaci v kraji, kde je tak nízká míra nezaměstnanosti, jen zhoršilo," uvedl Miloslav Kamiš.


„Setkávání podnikatelů bezesporu patří mezi jednu z nevyhledávanějších služeb Jihočeské hospodářské komory. Cílem organizátorů podnikatelských setkání je nejenom prostor pro vzájemnou komunikaci vytvořit, obsahově co nejlépe vystihnout potřeby podnikatelů co se programu akce týče, ale také vždy přinést něco navíc," přiblížila smysl setkání ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice Lenka Vohradníková. „Novoroční bilancování je výjimečné také tím, že se jej účastní představitelé nejaktivnějších firem, institucí a odborných škol, které udávají směr regionálnímu trhu práce. Velice nás těší zájem Jihočeského kraje a města České Budějovice, jejichž zástupci svou přítomností, příspěvky a diskusí povznesli naše slavnostně pracovní bilancování zase o něco výš," zhodnotil letošní setkání Miloslav Kamiš.


Zajistit firmám kvalitní zaměstnance a lidem zase perspektivní, dobře placenou práci, je pro zajištění hospodářského rozvoje regionu nezbytné. Podaří se to jen díky spolupráci mezi podnikateli, vzdělávacími institucemi a státní správou. Takový je názor hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, který se jednání také zúčastnil. „Podstatný je společný postup škol, kraje, státu, odborů a zaměstnavatelů při motivaci mladých lidí k zájmu o obory, v nichž mají jistotu budoucího profesního uplatnění," nastínil hejtman Zimola s tím, že například na podporu studia technických oborů je určen krajský stipendijní program, v rámci něhož může žák získat za celou dobu studia až 27 tis. Kč.


Mezi významné firmy nejenom budějovického regionu jednoznačně patří a.s. MOTOR JIKOV Group. Její ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů se novoročních bilancování účastní pravidelně. „Myslím, že se tato akce uskutečnila již potřetí a je radost vidět, že tzv. „k jednomu stolu" si umějí sednout nejvyšší představitelé kraje, města, škol i firem a v naprosto přátelské, uvolněné a neformální atmosféře spolu komunikovat a diskutovat dokonce i velmi vážná témata důležitá pro další rozvoj Jihočeského kraje," zhodnotila Věra Vrchotová.


Rozsáhlejší diskusi vedli účastníci setkání například na téma budoucnosti jihočeského letiště. „Na Novoroční bilancování chodím velice rád. Potkám se zde s celou řadou kolegů ředitelů a můžeme se na jednom místě společně podělit o aktuální informace ze svých oborů činnosti. Je velice důležité potkávat se osobně, promluvit spolu, pochválit práci, či se nad něčím společně zlobit. Existuje sice celá řada smajlíků vyjadřujících různé pocity, ale není nad milý úsměv a příjemný rozhovor. Je dobře, že se setkání zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se svými náměstky a také náměstci primátora města Petr Holický a František Konečný, neboť jen společným úsilím a vzájemnou podporou nás všech můžeme pomoci rozvíjet naše města i celý kraj," vyjádřil své dojmy ze setkání Ladislav Ondřich. Termín dostavby jihočeského letiště pro získání licence veřejného mezinárodního letiště očekává Ladislav Ondřich během léta 2018 a hlavním cílem společnosti je nyní soběstačnost v nákladovosti.

 

Zdroj: www.jhk.cz