Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

úterý, 19. ledna 2016

Krajský úřad České Budějovice dnes zveřejní výzvu z grantového programu Jihočeského kraje, který je určen na rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech.

Program přináší možnost získání finančního příspěvku na nákup strojů a technologií ( i použitých) s dotací 50 % uznatelných nákladů, přičemž dotace je poskytnuta v částce od 50 tis. Kč do max. 200 tis. Kč ( tzn. minim. investice ve výši 100 tis. Kč uznatel. nákladů).

Základní informace k této výzvě: Grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech

Cílem grantového programu je podpora malých podnikatelů v hospodářsky slabých oblastech.

Termín podání žádostí je pouze ve dnech 15. 2. 2016 - 26. 2. 2016 do 12:00 hodin

Oprávnění žadatelé:

  • malí podnikatelé do 5 zaměstnanců (vč. podnikatelů, kteří nemají žádné zaměstnance)
  • a) v hospodářsky slabých oblastech – viz níže
  • b) v obcích Jihočeského kraje do 900 obyvatel (počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013 dle zdroje ČSÚ).

Podporovány budou vyjmenované oddíly klasifikace ekonomických činností CZ-NACE- viz níže

Uznatelné výdaje:

  • výdaje na pořízení nových strojů a technologií (i nehmotných – tj. odborného softwaru)
  • výdaje na pořízení použitých strojů a technologií souvisejících s předmětem podnikání
  • výdaje na stavební úpravy
  • výdaje na pořízení investice, která prokazatelně sníží energetickou náročnost výroby či spotřebu energií u podporované činnosti CZ-NACE (př. osvětlení typu LED, energeticky úsporné vytápění)

Výše grantu: 50 % uznatelných výdajů., minim . 50 tis. Kč, max. 200 tis. Kč

Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících), kteří mají uzavřeno účetnictví za poslední dva roky- 2014,2015 (daňové přiznání za rok 2015 lze k žádosti
doplnit do konce března 2016).

Realizace vybraných projektů (uznatelné výdaje) od 15.2.2016- 21.10.2016

Mezi hospodářsky slabé oblasti se řadí obvody následujících obcí s pověřeným obecním úřadem:

1. Vyšší Brod
2. Vojenský újezd Boletice
3. Volary
4. Horní Planá
5. Slavonice
6. Mirovice
7. Mladá Vožice
8. Kaplice
9. Nové Hrady
10. Nová Bystřice
11. Bechyně
12. Český Krumlov
13. Soběslav
14. Dačice
15. Mirotice
16. Protivín

Podporovány budou následující vyjmenované oddíly klasifikace ekonomických činností CZNACE
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 5

10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků s výjimkou 20.51 Výroba výbušnin
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství s výjimkou 24.46 Zpracování jaderného paliva
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení s výjimkou 25.4 Výroba zbraní a střeliva
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ
43 Specializované stavební činnosti s výjimkou 43.1 Demolice a příprava staveniště

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA
MOTOROVÝCH VOZIDEL
45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
55.30 Kempy a tábořiště

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti
75 Veterinární činnosti

SEKCE N- ADMINISTRATIVNI a PODPŮRNÉ ČINNOSTI
77.21 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
81.3 Činnosti související s úpravou krajiny

SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
93.11 Provozování sportovních zařízení
93.13 Činnost fitcenter

SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI 6
95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Celé znění výzvy: ZDE