Hornorakouské fórum budoucnosti

pátek, 17. března 2023

Hornorakouské fórum budoucnosti

Letošní Hornorakouské fórum budoucnosti se bude konat 28. a 29. března 2023 v Linci. Součástí bude také Workshop Cirkulární ekonomiky!

Evropský region Dunaj Vltava srdečně zve zájemce na další setkání ERDV Sítě cirkulární ekonomiky. Po napínavém online-zahájení v prosinci loňského roku se další workshop uskuteční prezenčně 28. března 2023 ve 12:00 hodin v Oberbank Forum v Linci.


Workshop poskytne náhled do současných a budoucích předpisů a zákonů týkajících se udržitelnosti v podnicích a představí dopad nových předpisů na cirkulární ekonomiku. Kanceláře/partneři sítě EEN – Enterprise Europe Network v rámci ERDV budou informovat o svých službách zaměřených na včasnou přípravu pro požadavky, kterým budou muset malé a střední podniky čelit. Cílem je umožnit účastníkům, aby mohli nové poznatky uplatnit i ve svých podnicích. Zprostředkovatelé budou připraveni na nadcházející požadavky a mohou tak hrát ve svých regionech podpůrnou roli v diskutovaných tématech (viz program).

Účast na Hornorakouském fóru budoucnosti / Zukunftsforum 2023: dvojnásobný přínos vaší cesty do Lince
Po semináři jste zváni ke společné účasti na Hornorakouském fóru budoucnosti 2023. Fórum budoucnosti se dvěma konferenčními dny a večerními akcemi je hotspot hornorakouského i mezinárodního podnikatelského a výzkumného prostředí. Účastníci získají v paralelních sériích přednášek exkluzivní nahlédnutí do nejnovějšího vývoje v oblastech inovací, například v oblasti mobility, energetiky a práce. Příklady dobré praxe a doprovodná výstava vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností a nové nápady – ideální příležitost k navázání kontaktů s novými partnery z oblasti podnikání a výzkumu.

Více informací k přihlášce na seminář zde.

Zdroj: JVTP