Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

úterý, 19. července 2016

1000x1000-1468927425-rvvi

V neděli 10. července 2016 byla spuštěna další část informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Nově funguje je na adrese www.rvvi.cz.

Nově spuštěnou částí je modul CEA (Centrální evidence aktivit), který obsahuje informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory na výzkum. Registrovaní poskytovatelé podpory zároveň mohou do CEA vkládat nová data. Od 21. června je plně funkční také databáze veřejných soutěží ve výzkumu (VES).

„Nyní intenzivně pracujeme na zpřístupnění dvou zbývajících modulů, a sice Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstříku informací o výsledcích (RIV). V srpnu by měl informační systém začít fungovat naplno,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Postupné spouštění informačního systému je v souladu s harmonogramem, který v červnu prošel vládou.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz