Inovace ve firmách či úspory energie ve výrobě budou podporovat nové výzvy OP PIK

úterý, 29. listopadu 2016

1000x1000-1480510458-euro-163475-640

Dne 28. 11. 2016 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvy v dalších třech programech podpory.

Inovace – Výzva III (inovační projekt) - pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

Úspory energie – Výzva II - snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Služby infrastruktury – Výzva III - výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)


Aktuálně je vyhlášeno celkem 18 výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které jsou zaměřeny například na podporu zavádění nových ICT řešení do firem, otevření školících středisek či pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení u začínajících podnikatelů. Přehled aktuálně vyhlášených výzev v rámci OP PIK je k dispozici na stránkách http://www.agentura-api.org/o-api/vsechny-vyzvy/.

Žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API), která plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) - http://www.agentura-api.org/

 

Zdroj: www.jhk.cz