Inovační vouchery COVID-19

čtvrtek, 23. dubna 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídicí orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč.

Cílem výzvy COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Příjem žádostí začal 17. dubna 2020 a ukončen bude 31. prosince 2020.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici zde a zde.