Inovační vouchery - Výzva I

čtvrtek, 2. června 2016

1000x1000-1464876410-bez-nazvu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu I programu Inovační vouchery.

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

V rámci výzvy mohou o podporu žádat malé a střední podniky, žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů v rámci podpory „de minimis“
  • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 80 tis. Kč
  • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 250 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví

Více informací a kompletní dokumentaci k Výzvě naleznete ZDE.

Zdroj: www.czechinvest.cz