Jak promítají do svého byznysu udržitelnost, to chce zjistit u podnikatelů online dotazník

středa, 6. dubna 2022

Jaký je názor českých firem a živnostníků na téma udržitelnosti? A nakolik už promítají toto téma do svého fungování a do svých výrobků nebo služeb? Na tato témata se chce zeptat Ministerstvo průmyslu a obchodu tuzemských podnikatelů prostřednictvím krátkého dotazníku.

 Výsledek má pomoci státu zvolit dobrou strategii v této oblasti a sladit úsilí české strany s plány Evropské unie. Dotazník, který lze jednoduše vyplnit online, respondentům nezabere více než pár minut. Mezní termín pro zaslání odpovědí je 15. duben 2022.

 

Green Deal je příležitost, ne nutné zlo

Téma udržitelnosti je přitom stále silnějším bodem obchodu evropských zemí s mimounijními státy. „V první řadě bychom si chtěli zmapovat terén u firem exportujích na třetí trhy. U těch, které buď zahrnují udržitelnost do svých obchodních politik a lze je tudíž chápat jako vzory pro další české podniky, nebo těch obchodujících s udržitelným zbožím či službami. Tedy jinak řečeno jde o takové firmy, které se de facto jakýmkoliv způsobem zajímají o udržitelnost a Green Deal vnímají jako příležitost, nikoliv jako nutné zlo,“ vysvětluje Veronika Anderle z odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jde podle ní také o firmy, které dbají na zodpovědné chování ve spojení se svými obchodními aktivitami primárně v zemích, s nimiž má Evropská unie uzavřeny smlouvy o volném obchodu. Jde například o země jako jsou Korejská republika, Japonsko či Kanada.

Ve hře je téma odlesňování nebo uhlíkového cla

Od roku 2011 obsahují jednotlivé dohody o volném obchodu specifické kapitoly právě k udržitelnému rozvoji. V současnosti probíhá v souladu se sdělením Evropské komise revize patnácti bodů Akčního plánu k efektivní implementaci a vymáhání těchto kapitol, který byl sestaven v roce 2018.

„Na základě vlastního pozorování a následné dedukce jsme zhodnotili, že v českém prostředí panuje jen velmi skromné povědomí o těchto kapitolách a o propojení obchodu a udržitelnosti, což může souviset i s celkovým spíše negativním postojem českého byznysu k aktuálnímu směřování Evropské unie v oblasti udržitelnosti. Rádi bychom postupem času tento diskurz změnili a zlepšili komunikaci i spolupráci s firmami na toto téma. Chceme prezentovat udržitelnost více jako příležitost, díky níž mohou podniky mimo jiné posílit svůj pozitivní obraz u investorů i spotřebitelů,“ uvádí Veronika Anderle.

„Rozšíření povědomí a spolupráce může být ve stylu ‚win-win‘ pro obě strany a může posílit hlas České republiky a zejména českých firem a podnikatelů na půdě Evropské unie,“ dodává Anderle. Jedná se podle ní o velmi aktuální problematiku například v kontextu navrhované unijní legislativy k tématům odlesňování či takzvaného uhlíkového cla.

Zdroj: businessinfo.cz