Jak snížit byrokratizaci ve vědě a výzkumu

pondělí, 24. dubna 2017

1000x1000-1493022888-170420-byrokratizace4

Společnost Mafra ve spolupráci s obchodními partnery a představiteli české vědy uspořádala v Praze 20. 4. diskusní setkání zaměřené na rostoucí míru byrokracie ve vědě a výzkumu s podtitulem „Proč nebudeme mít nobelistu?“

Účastníci diskutovali otázky, jak dalece ovlivňuje rostoucí byrokracie vědeckou práci, zdali současný systém financování vědy napomáhá rostoucí byrokratizaci a co je třeba udělat pro zlepšení situace.

Předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová ve svém příspěvku označila za jednu z hlavních příčin byrokratizace špatně nastavený poměr institucionálního a účelového financování a absenci stability a predikovatelnosti financování akademických pracovišť. Zatímco ústavy AV ČR pracují se zhruba třicetiprocentním podílem institucionálních prostředků, ve vyspělém světě je to zhruba 60 až 70 procent. Podobně další panelisté z Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Deloitte, ČEZ upozorňovali na řadu administrativních překážek, které je třeba řešit, ať to je kvalita výzev, unifikace kontrolních pravidel, kultivace vztahu poskytovatel - příjemce a dalších záležitostí. Náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks upozornil na potřebu konsolidace kontrolních pravidel a zmínil i nezbytnost mezinárodního hodnocení výzkumných organizací, jako nutné podmínky zvyšování podílu institucionálních prostředků do vědy a výzkumu.

 

Zdroj: www.avcr.cz