Jaké jsou nejčastější problémy přeshraničního obchodování...

pondělí, 14. března 2016

1000x1000-1464100739-dollar-1319601-640

Jaké jsou nejčastější problémy přeshraničního obchodování na internetu a jaká jsou jejich řešení, zjistíte na panelové debatě

Internet a digitální technologie jsou nedílnou součástí našeho života a ovlivňují také podnikatelské prostředí členských států Evropské unie. Proto si současná Evropská komise určila jako jednu ze svých priorit vytvoření jednotného digitálního trhu a odstranění regulačních bariér. Cílem panelové debaty, která se uskuteční dne 17. března 2016 v Českých Budějovicích, je reflektovat toto aktuální téma, zhodnotit aktivity Evropské komise v oblasti jednotného digitálního trhu a diskutovat o praktických aspektech přeshraničního obchodování na internetu.

„Plně funkční jednotný digitální trh by ekonomice Evropské unie přinesl až 415 miliard eur ročně a mohl by přispět také k tvorbě statisíce nových pracovních míst. Proto Evropská komise v květnu 2015 přijala strategii pro jednotný digitální trh, tj. soubor cílených opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě. Hlavním cílem strategie je usnadnit spotřebitelům a podnikům přístup ke zboží a službám online v celé Evropě, zlepšit podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby, a podpořit růst evropské digitální ekonomiky," informoval ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Jaké jsou tedy aktuální výzvy v oblasti jednotného digitálního trhu a jak na ně Evropská komise reaguje? Na co by si podnikatelé měli dát pozor při vyřizování reklamací? A jaké novinky nás čekají v oblasti ochrany osobních údajů při online obchodování? Nejen na tyto otázky se zaměří panelová debata „Přeshraniční obchodování na internetu – problémy a řešení v praxi", kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Úřad vlády ČR ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou prostřednictvím sítě Eurocenter a informačních středisek Europe Direct.

Debata se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2016 od 13 hod. v sídle Jihočeské hospodářské komory. Úvodní příspěvky přednesou Pavlína Žáková, ekonomická expertka ze Zastoupení Evropské komise, Pavel Fantyš, ředitel Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, David Hanousek, vedoucí administrativně právního oddělení inspektorátu České obchodní inspekce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, a Vít Zvánovec, vedoucí legislativního oddělení sekce správní Úřadu pro ochranu osobních údajů," sdělila Kateřina Šímová, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii Eurocentra České Budějovice.

 

Vstup na akci je volný. Potvrzení účasti je možné na Eurocentrum.CB@euroskop.cz.

Pozvánka je k dispozici ZDE

 

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora