Jihočeši poznají své přednosti v kultuře a kreativitě

čtvrtek, 25. listopadu 2021

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. spolu s Jihočeskou univerzitou a dalšími partnery zahájil na území Jihočeského kraje historicky první mapování kulturních a kreativních průmyslů.

Na jeho konci se dozvíme odpovědi na otázky – Je Jihočeský kraj kulturní destinací? Jaká odvětví kultury jsou zde nejvíce zastoupená? Žijí v jižních Čechách kreativní lidé? Jaký podíl jejich práce na ekonomice Jihočeského kraje představuje? Máme v kultuře a kreativitě co nabídnout Německu?

JVTP se dlouhodobě snaží budovat vztahy v regionu a vytvářet sítě spolupracujících subjektů. Ne jinak tomu bude i v projektu Kreativní příhraničí. „Díky analýze dostupných veřejných dat bychom rádi získali unikátní pohled na Jihočeský kraj, zmapovali jeho kulturní a kreativní potenciál, mluvili s těmi nejdůležitějšími hráči v regionu a vzájemně je propojili. Tím, že je náš projekt přeshraniční, mohou  zapojené subjekty prezentovat svou kreativní práci i za hranicemi ČR, konkrétně v Dolním Bavorsku.“, uvedl k zaměření projektu Mgr. František Mlčák, ředitel JVTP, a.s.

Oblast kultury a cestovního ruchu má v Jihočeském kraji silné zastoupení. Projekt Kreativní příhraničí chce místní kulturně kreativní ekosystém co nejpodrobněji zmapovat, najít v něm tvořivé lidi a jejich kreativní nápady propojit s organizacemi, firmami, zástupci z řad cestovního ruchu, kultury a veřejné správy. V rámci projektu vzniknou mimo jiné dva praktické výstupy, prvním je veřejná webová mapa s databází subjektů a dále tzv. Katalog opatření obsahující strategie veřejné podpory či investic.

Projekt „Kreativní příhraničí“ potrvá 16 měsíců a je realizován 7 partnery za finančního přispění Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Více o projektu.