Jihočeští podnikatelé mohou nově získat zvýhodněné financování na své podnikatelské záměry

pátek, 26. května 2017

1000x1000-1495786455-euro-870757-640

Firmy musí v průběhu svého podnikání reagovat dennodenně na tržní podmínky a neustále se jim přizpůsobovat například vývojem nových produktů či technologií. Problém však může nastat v nedostatku vstupních investic na rozjezd těchto plánů. Nově mohou malé a střední podniky využít finanční nástroj na krytí svých výdajů.

Miloš Procházka, vedoucí regionálního pracoviště ČMZRB v Českých Budějovicích, představuje bezúročný úvěr v rámci programu Expanze. Tento nový program umožňuje získat úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu od ČMZRB až na 7 let s dobou čerpání 2 roky a odkladem splátek jistiny úvěru až 3,5 roku. Výše úvěru byla nastavena na hranici 2 až 45 mil. Kč. Zbývající část způsobilých výdajů je nutné alespoň z 20 % financovat jiným úvěrem či leasingem od společností, které jsou smluvním partnerem ČMZRB v tomto programu. Navíc pro projekty realizované na území Českého Krumlova a Tábora je připraven k bezúročnému úvěru také finanční příspěvek na úhradu úroků smluvního partnera. Tento příspěvek se poskytuje k úrokům, které příjemce zaplatí od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře, činí až 7 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně však 700 tis. Kč, a lze jej vyplatit za celé období najednou nebo v ročních splátkách.

„Program Expanze je možné využít na nákup strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Žádosti budou přijímány od 1. června 2017 na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky. V Jihočeském kraji se tato pobočka nachází v Českých Budějovicích na adrese Husova 9 v prostorách Jihočeské hospodářské komory," uvádí Dana Feferlová z Jihočeské hospodářské komory.

V případě zájmu o konzultaci k programu Expanze či jinému finančnímu nástroji, je možné využít poradenství Jihočeské hospodářské komory, jejíž odborníci posoudí podnikatelský záměr, doporučí vhodný program či zprostředkují kontakt s příslušnou administrující institucí.

 

Zdroj: www.jhk.cz