Jižní Čechy budou mít své Big Data Centrum

pátek, 25. listopadu 2016

1000x1000-1480510355-virtual-reality-1802469-640

Každý z nás se několikrát denně setká s výrazem, informací či odborným termínem z oblasti smart technologií. V poslední době jsou časté též pojmy Big Data či Cloud Computing.

V oblasti smart technologií, konkrétně v tématu digitalizace, jsou pojmy Big Data a Cloud Computing aktuální a stěžejní. Díky procesu digitalizace shromažďují firmy, ač vědomě či nevědomě, množství dat, která často zůstávají dále nevyužita. Především americké firmy dosahují obdivuhodných výsledků díky tomu, že svá data systematicky analyzují pomocí nejmodernějších Big Data technologií a získávají tak podklady pro automatizované aplikace tzv. Průmysl 4.0.

Prvními oblastmi, kde se využívala Big Data, byly výzkumné instituce a marketing. Jejich průkopníky se staly společnosti jako Google, eBay nebo Amazon s cílem zmapovat, jak co nejlépe provést uživatele svými stránkami tak, aby se zvýšila výtěžnost z klikání. Podle Františka Štrupla ze společnosti Google se na celém světě zdvojnásobí objem dat ve srovnání s celým obdobím od začátku civilizace do loňského roku.

Díky spojení sil českých ICT odborníků z Technologického centra Písek a německých analytiků z Technologického centra Grafenau, vzniká unikátní projekt BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy, který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. „Big Data Centrum bude využívat stávající výkonnou IT infrastrukturu TCP a umožní malým a středním podnikům přístup k technologiím, které dokáží například testovat konkrétní aplikace, vyhodnocovat a interpretovat data významná pro rozvoj podnikání či přizpůsobovat obchodní modely vývoji na trhu," uvedl Jakub Švojgr manažer projektu z Technologického centra Písek s.r.o.

„High-tech technologie se vyvíjí tak rychle, že se malé firmy nedokáží těmto změnám pružně přizpůsobovat. A to je zvláště pro malé firmy moment, kdy mohou začít ztrácet své výhody na trhu, zůstávají pozadu, zatímco lídři ekonomiky efektivněji využívají informační a technologické inovace ve svých firmách," sdělil Petr Rejnek, manažer projektu Big Data Centrum z Jihočeské hospodářské komory a doplnil: „To však neznamená, že velké firmy by měly zpomalovat vývoj. Naopak, velké podniky jsou ty, které udávají tempo, roztáčejí kola změn a akcelerují ve velké míře inovační procesy. Malým a středním podniků je však třeba pomoci, finančně, informačně, asistenčně, aby nezůstávali příliš pozadu." Jihočeská hospodářská komora je partnerem projektu a její role spočívá v trvalém propojení Big Data Centra s regionální ekonomikou.

Aktuální výzvou je využívání firemních dat pro zefektivnění podnikových procesů či produktový vývoj. Představme si množství dat, které vyprodukuje běžná firma za jediný den. Může jít o informace o zákaznících, jejich chování, nákupní preference nebo o statistická data zachycující vývoj trhu. Pro sektor malých a středních podniků je však tato problematika velkou neznámou a data se tak stávají pro běžnou organizaci těžko zpracovatelnými.

Technologické centrum Písek (TCP) a Jihočeská hospodářská komora připravili sérii odborných seminářů, kde se mj. účastníci dozvědí, jak bezpečně uchovávat data a jaké jsou možnosti jejich dalšího využití. Aktuálně se zájemci o tyto informace mohou přihlásit na bezplatný seminář „Co je to cloud", který proběhne ve čtvrtek 1. 12. 2016 v Centru praktického vzdělávání v Písku (budova TCP). Více informací lze nalézt na www.bigdatacentrum.eu.

 

Zdroj: www.jhk.cz