JVTP stále přijímá žádosti o Jihočeské podnikatelské vouchery 2020!

pondělí, 26. října 2020

750x500-1603319743-jpv-logo

Byli jste postiženi koronavirovou krizí? Nebo máte nápad, který by mohl přímo pomoci při řešení koronavirové situace? Podpoříme Vaši spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo expertními poradci v oblasti obchodu, marketingu, digitalizace a dalších odborných kompetencí, aby pomohli Vaši myšlenku odborně podpořit.

Žadatelé mohou v letošním ročníku, stejně jako v přechozích letech, žádat o finanční podporu na nákup služeb od výzkumných organizací (Aktivita A), nově ale mohou využít také odborných služeb expertních poradců zařazených do expertní databáze poskytovatele dotace, Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. (aktivita B). Abychom mohli pomoc v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 poskytnout žadatelům co nejdříve, dochází k průběžnému hodnocení přijatých žádostí, a to vždy do 15 dnů po ukončení předchozího kalendářního měsíce. Na podporu žádostí byly Jihočeským krajem alokovány celkem 2 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč pro projekty předkládané v rámci aktivity A) a 1 mil. Kč pro projekty v rámci aktivity B).

Na základě podmínek výzvy k předkládání žádostí o Jihočeský podnikatelský voucher 2020 bude zbývající alokace pro aktivitu A a B po vyhodnocení 3. kola výzvy sloučena, žadatelé mohou o čerpání zbývajících prostředků požádat ještě v průběhu října a listopadu 2020.

Více informací o dosavadním průběhu letošního ročníku programu najdete v následující zprávě: https://www.inovoucher.cz/novinky/probiha-prubezne-hodnoceni-prijatych-zadosti.html.

Veškeré informace o programu najdete na www.inovoucher.cz, v případě potřeby doplňujících informací, nebo ke konzultaci Vašich záměrů spolupráce využijte, prosím, následující kontaktní údaje: Jana Moravcová, tel.: +420 774 969 654, email: moravcova@jvtp.cz.

Těšíme se na Vaše podněty ke znalostní spolupráci a doufáme, že Vám pomohou alespoň částečně zmírnit dopady restriktivních vládních opatření, které tvrdě zasáhly do činnosti mnoha regionálních firem.