KIC Inno Energy podpoří projekty udržitelných inovací

pondělí, 9. března 2015

KIC Inno Energy, evropská společnost pro inovace, vzdělávání a obchodní příležitosti v oblasti udržitelné energie, jejímž cílem je posílit trvale udržitelný růst a konkurenceschopnost podporou inovační kapacity EU, vyhlásila výzvu k předkládání projektů a služeb na podporu udržitelných inovací v Evropě.

Nejlepším projektům poskytne  KIC InnoEnergy všestrannou podporu veřejných i soukromých výzkumných týmů. Cílem podpory je posílit účinnost projektů a podpořit jejich uplatnění na trhu.

Podrobnosti o výzvě jsou uvedeny na stránkách programu.

Uzávěrka proběhne 10. dubna 2015.

Zdroj: Technologická agentura ČR, www.tacr.cz