Konference představí inovační trendy v Jihočeském kraji

sobota, 10. května 2014

Inovace v regionu je název konference, kterou 13. května 2014 pořádá v Clarion Congress Hotelu Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP). Představí možnosti rozvoje kraje i nové příležitosti v podnikání založené na inovacích a převádění výsledků vědeckého výzkumu do podnikatelské praxe. V rámci konference bude rovněž představena nová forma podpory inovačního podnikání v Jihočeském kraji - tzv. podnikatelské vouchery.

Konference je rozdělena do dvou bloků - v dopoledním, který začíná v 9:00 hodin, nejprve na úvod představí náměstek hejtmana Jaromír Slíva očekávané směry v rozvoji Jihočeského kraje v oblasti výzkumu a vývoje a na něj naváže manažerka JAIP Michaela Novotná s představením Regionální inovační strategie.

Dále je v programu představení Jihočeských podnikatelských voucherů, což je nový nástroj podpory inovačního podnikání. Jedná se o příspěvky pro podnikatele usnadňující jejich spolupráci s vědeckými pracovišti - prostřednictvím voucheru firmy získají prostředky na nákup specifických služeb těchto výzkumných institucí a díky tomu mohou zkvalitnit své produkty a služby nebo dát nový impuls své podnikatelské činnosti,“ vysvětlila ředitelka JAIP Petra Vachová.

V Jihočeském kraji mají díky Jihočeské univerzitě a místním pracovištím Akademie věd ČR významný inovační potenciál biotechnologie. Rektor univerzity Libor Grubhoffer převzal záštitu nad akcí a v závěrečné části dopoledního programu osobně představí cíle národní biotechnologické platformy CEBIO, jejíž založení vzešlo z konference Biotechnologie 2013, již loni pořádala Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání v Českých Budějovicích. Cílem CEBIO je koncentrovat výzkumné i podnikatelské aktivity a posunout je na národní úroveň a prosazovat je v evropské konkurenci.

Odpolední blok konference, který začíná ve 12:30 hodin, je věnován přímo odborníkům z praxe. Účastníci konference s nimi mohou diskutovat o jejich zkušenostech. Podělí se o ně například akademik a inovátor prof. Petr Špatenka, který je vlastníkem několika patentů v oblasti plazmových technologií. O biotechnologiích bude možné hovořit s profesorem Vladimírem Čurnem ze Zemědělské fakulty JU nebo s Tomášem Budínem z centra Algatech (Mikrobiologický ústav AV ČR v Třeboni), které se zabývá kultivací řas pro získávání vzácných látek používaných například ve farmacii nebo pro velkoobjemovou produkci biomasy sloužící jako krmivo či palivo.

Účast na konferenci je zdarma, jedinou podmínkou je předběžná registrace kvůli omezené kapacitě. „Konference Inovace v regionu je vhodná nejen pro vědce a podnikatele včetně těch budoucích, kteří o podnikání teprve uvažují, ale také například pro komunální politiky nebo vysokoškolské studenty, kteří uvažují o své budoucí kariéře,“ poznamenala ředitelka JAIP Petra Vachová.

Pozvánka ke stažení zde.

Vstup na akci je zdarma. Registrace na: info@jaip.cz, případně na tel. +420 608 572 258.