Konzultační den k programu PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

pátek, 28. srpna 2015

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Tento program podpory si klade za cíl vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Dne 7. září 2015 se v zasedací místnosti Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. koná konzulteční den k programu Partnerství znalostního programu. 

Účastníci se dozví informace k samotné výzvě programu, zkušenosti s realizací pilotního projektu a budou mít možnost také diskutovat či individuálně zkonzultovat svůj záměr.

Konzultačního dne se zúčastní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupci Agentury CzechInvest.

 

Pozvánku spolu s programem naleznete pod tímto odkazem

Konzultační den se koná na adrese: Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice. 

 

Zdroj: CzechInvest.cz