Lze učit matematiku zábavně? Ano, míní učitelé i firmy.

středa, 8. února 2017

1000x1000-1486541635-foto2

Matematika, ač možná na první pohled nezáživný předmět, je od nedávna hnacím motorem změn v oblasti vědy a techniky. Tomu, jak zábavnou formou motivovat žáky k matematice a jejímu využití v praxi se věnuje Jihočeská univerzita a její projekt „MatemaTech – Matematickou cestou k technice“.

Aniž bychom si to uvědomovali, potřebujeme matematiku každý den, od základních počtů po ty specifické, nutné pro naši práci. Většina žáků základních a středních škol si ale tento fakt neuvědomuje a má tento předmět zažitý jako obtížnou povinnou teorii. To by se však mělo změnit.

„Již u dětí útlého věku mohou rodiče rozvíjet matematické myšlení,“ uvedla Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a doplnila: „Oblíbené jsou hravé úlohy s mozaikami, jednotažkami či jednoduchými grafickými obrazci.“ Nyní také učitelé mají možnost připravovat pro žáky zajímavé příklady či modelovat různé druhy mechanismů díky programu Geogebra.org, který vyvinul pan Marcus Hohenwarter z Keplerovy univerzity v Linci, jež je jedním z projektových partnerů.

„Zlepšení praktických znalostí u žáků a studentů řeší v rámci projektu i odborníci z firem z Jihočeského kraje. Díky spolupráci s podniky Motor Jikov a.s., Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. a ZVVZ Milevsko a.s. mají žáci a studenti možnost si vyzkoušet využití získaných znalostí matematiky přímo v praxi a podnik tímto motivovat žáky ke studiu technických oborů,“ řekla Alice Gregová, vedoucí zahraničních vztahů na Jihočeské hospodářské komoře.

Radomír Hrouda ze společnosti Motor Jikov Strojírenská a.s. vysvětlil, že zaměstnanci se bez matematiky neobejdou, ať už se jedná o konstruktéry až po běžné dělnické profese. „Setkáváme se u absolventů s nedostatky u zlomků, počtů s desetinnými čísly, geometrie obrazců a u goniometrických funkcí,“ upozornil Radomír Hrouda.

Projekt Matematickou cestou k technice je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Jedním z cílů je vytvoření výukových materiálů pro základní a střední školy na základě návrhu místních průmyslových podniků, využívat technologie při výuce a zatraktivnit matematiku.

Foto JHK: Tipy jak zatraktivnit matematiku si přišli poslechnout na seminář projektu Matematech učitelé matematiky základních a středních škol z Jihočeského kraje.

 

Zdroj: www.jhk.cz