Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

úterý, 5. prosince 2023

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

Do 15 . února 2024 probíhá příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0. Pro žadatele je k dispozici celkem 1,5 miliardy korun. Cílem je digitální transformace malých a středních podniků, a to zavedením pokročilých technologií, robotizací a automatizací a zavedením principů průmyslu 4.0.

Firmy mohou získat až 60 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v rámci něhož je výzva vyhlášena.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zdroj: MPO