Malé a střední podniky mohou žádat o podporu z programu Partnerství znalostního transferu

pondělí, 24. srpna 2015

Termín pro podávání předběžných žádostí byl prodloužen do 30. září 2015. Program má za cíl zlepšit spolupráci mezi akademickou a podnikatelskou sférou a podpořit společné projekty znalostních organizací a podniků.

Výzva k programu Partnerství znalostního transferu je vyhlášena v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

O podporu mohou zažádat malé a střední podniky, které vypracují projekt společně se znalostní organizací – tedy s veřejnou vysokou školou univerzitního i neuniverzitního typu či pracovištěm Akademie věd ČR. Společný projekt musí mít strategický význam pro rozvoj podniku a musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit:

  • Zlepšení výrobních procesů
  • Vývoj či inovace produktů a služeb
  • Inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
  • Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Dotace bude poskytována do maximální výše 70 procent pro všechny typy žadatelů, pro malé a střední podniky bude dotace poskytována pouze v režimu de minimis. Výše dotace pro jeden projekt činí minimálně 500 tisíc korun a maximálně 3,5 milionu korun. Přihlášené projekty musí být realizovány na území České republiky kromě hlavního města Prahy, tato podmínka se však nevztahuje na sídlo podniku ani znalostní organizace, pouze na místo realizace projektu.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. září 2015 u předběžných žádostí a 30. listopadu 2015 u plných žádostí.

Více informací o programu naleznete na stránkách agentury CzechInvest

 

Zdroj: Czechinvest.org