Memorandum o založení Jihočeského paktu zaměstnanosti

středa, 25. května 2016

1000x1000-1464173412-foto1

Koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce a predikce potřeb zaměstnavatelů. To jsou hlavní cíle Jihočeského paktu zaměstnanosti, který byl podepsán v úterý 24. května šesti zástupci, jež se k této spolupráci zavazují. Nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

Podepsání paktu je prvním krokem k zajištění dostatečné nabídky vzdělání v zaměstnanecky atraktivních oborech, účinné podpoře začínajících i stávajících podnikatelů a sladění pracovního života s rodinným. Jihočeský kraj tak nebude mít rekordní počet volných pracovních míst, jako je tomu v současné době, ale bude moci naopak nabídnout dostatek kvalifikovaných zájemců o volná pracovní místa v regionu.

Jihočeský pakt zaměstnanosti má 4 hlavní strategické priority: skutečně efektivní a pružné fungování trhu práce pro všechny jeho aktéry; systémová podpora slaďování poptávky a nabídky po pracovní síle; podpora aktivit vedoucích k cílenější podpoře zahájení samostatné výdělečné činnosti a dalšímu rozvoji existujících subjektů; a využívání proaktivních nástrojů na trhu práce směrem k znevýhodněným cílovým skupinám.

Kompletní tisková zpráva je k nalazení ZDE.

Zdroj: www.jsrlz.cz; www.kraj-jihocesky.cz