Miliarda pro české biotechnologické start-upy

úterý, 23. března 2021

V České republice vznikne nový investiční fond zaměřený především na spin-off společnosti v oblasti přírodních věd, medicíny a biotechnologií pocházející z akademických pracovišť v ČR i okolních zemí. Fond vznikne díky úspěšně dojednané spolupráci mezi pražským inkubátorem i&i Prague, patřícím do inovačního ekosystému Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a Evropským investičním fondem (EIF). 

Nový investiční fond podpoří vznik akademických spin-off společností

EIF se rozhodl do nově vznikajícího společného fondu investovat několik desítek milionů EUR. i&i Prague, resp. mateřský ústav ÚOCHB a Akademie věd se tímto stávají členy velmi úzké skupiny nejvýznamnějších evropských vědeckých institucí, které byly schopny kvalitou vědecké práce a schopnostmi tyto výsledky komercializovat přesvědčit EIF k investiční spolupráci. Mimo jiné sem také patří např. Vlámský institut biotechnologie (Belgie), Katolická univerzita v Lovaňi (Belgie), Chalmersova Univerzita v Göteborgu (Švédsko), Universita v Manchesteru (Velká Británie) nebo Institut Karolinska v Solně (Švédsko).

„Skutečnost, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci ústav Akademie věd, ukazuje, že kvalita výzkumu v AV ČR dlouhodobě dotahuje nejvyspělejší země Evropy, a to nás samozřejmě těší.“

— EVA ZAŽÍMALOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ AKADEMIE VĚD ČR

„Splnit nároky EIF nebylo jednoduché a schválení spolupráce ze strany EIF proběhlo po více než 2 letech intenzivních diskusí. Rozhodující pro EIF byla především kvalita výsledků výzkumných institucí, které s námi spolupracují, a také dosavadní úspěchy spin-off společností, které již v portfoliu máme,“ říká RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D., ředitel i&i Prague. „Díky finančním prostředkům, které se k nám díky EIF dostanou, bude možné podpořit desítky projektů vývoje nových léčiv, diagnostiky nebo inovativních lékařských prostředků, které by jinak nemusely dostat šanci k dalšímu rozvoji. Již teď registrujeme velký zájem ze strany významných českých univerzit a výzkumných institucí o finanční zdroje pro jejich připravované spin-offy,“ dodává Jaromír Zahrádka.

„V České republice dosud nebyl rizikový kapitál pro tyto spin-offy příliš dostupný, takže skutečnost, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci ústav Akademie věd, ukazuje, že kvalita výzkumu v AV ČR dlouhodobě dotahuje nejvyspělejší země Evropy, a to nás samozřejmě těší,“ dodává prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd ČR.

„V CzechInvestu dlouhodobě sledujeme, mapujeme a podporujeme inovativní subjekty, ke kterým se přirozeně řadí i spin-offy vznikající v akademických institucích. V loňském roce jsme zveřejnili také tzv. Spin-off guide, tedy soubor vodítek, jak z procesu zakládání spin-offů sejmout řadu nepodložených obav. Inovační ekosystém, který vznikl z iniciativy ÚOCHB AV ČR, je v mnoha ohledech novátorský a snažíme se podílet na jeho kultivaci v rámci Memoranda o spolupráci mezi oběma institucemi. To, že spolupráce mezi i&i Prague a EIF rozšiřuje možnosti financování spin-offů v České republice, je pro nás jednoznačně pozitivní zpráva,“ říká doc. Ing. Jiří Krechl, CSc., který řídí výzkumně-vývojové aktivity agentury CzechInvest.

1 miliarda korun na vznik nových akademických spin-offů

Nový fond bude založen v řádu několika měsíců, jakmile budou dokončeny nezbytné právní procedury a budou uzavřena všechna jednání o podmínkách uvolnění prostředků ze strany EIF. Kromě i&i Prague a EIF by se ke spolupráci mělo připojit několik dalších investorů a partnerů, se kterými se jednání přesouvá do závěrečné fáze.

Nový fond bude zaměřen především na spin-off společnosti postavené na základě celosvětově unikátních technologií vyvinutých na akademických pracovištích v rámci ČR i dalších států EU. Fond podpoří jejich vznik a rozvoj v příštích 5 letech více než 1 miliardou Kč. První investice by měly proběhnout již v roce 2021.

O i&i Prague

Společnost i&i Prague, biotechnologický inkubátor Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, se především věnuje inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Společnost podporuje vytváření spin-off společností a investuje do nich, a to v tzv. pre-seed nebo seed fázi. Dosud společnost podpořila více než 11 spin-off společností ve 4 zemích. Majetkový podíl má v 9 společnostech, do nichž zainvestovala celkem 58 milionů korun. Celkem získaly spin-offy v portfoliu i&i Prague od investorů již více než 1 miliardu korun. Vedle přímých investic do nově vznikajících společností pomáhá i&i Prague při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. Společnost se mimo jiné podílela na prodeji více než 10 licencí s hodnotou přesahující 5 milionů korun.

V širším portfoliu i&i Prague jsou v současné době mj. tyto společnosti: Diana Biotechnologies, XENO Cell Innovations, Riocath, Elphohene, LAM-X, PeriTrap, Dracen Pharmaceuticals, CasInvent Pharma, Sulfotools nebo Enantis. Další vyšší jednotky projektů jsou v procesu hodnocení pro investici v roce 2021. Kromě českých a slovenských projektů se o spolupráci s i&i Prague uchází projekty a spin-off společnosti z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Holandska a dalších států.

O EIF

Evropský investiční fond / EIF byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům. Jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka. EIF poskytuje rizikové investice malým a středním podnikům, zejména novým firmám a firmám zaměřeným na technologie. Fond používá buď své vlastní finanční prostředky, nebo prostředky, které mu byly svěřeny EIB či Evropskou unií.

Program InnovFinTT je jedním z programů EIF, který podporuje oblast transferu technologií a komercializace výsledků výzkumu a vývoje investicemi do fondů transferu technologií, které investují v tzv. pre-seed a seed fázi (fázi vzniku) technologických spin-off společností. Cílem programu je akcelerovat technologické inovace především v oblastech klíčových technologií zahrnujících mj. informační a komunikační technologie (ICT), lékařské technologie (MedTech) a oblast přírodních vědy. Mimo jiné sem patří fondy vytvořené s předními evropskými výzkumnými institucemi jako je KU Leuven/CD3 (Belgie), IP Group (Velká Británie), Chalmers Innovation Seed Fund (Göteborg, Švédsko), UMIP Premier Fund (Manchester, Velká Británie), Karolinska Development (Švédsko) nebo nedávno vzniklý fond KHAN I při Max Plank Society (Německo).

O ÚOCHB

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Zdroj: ÚOCHB