Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podpoří investice do českých start-upů

pátek, 27. ledna 2017

1000x1000-1485506478-2-1

Dohodu s Evropským investičním fondem podepsal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek podepsal dohodu s Evropským investičním fondem (EIF) o zřízení fondu rizikového kapitálu. Dohoda zajistí implementaci první části prostředků programu Rizikový kapitál OP PIK, zaměřeného na podporu investic do českých start-upů.

MPO na tyto účely vyčlenilo 40 mil. EUR z prostředků evropských strukturálních fondů, které dále doplní 10 mil. EUR ze zdrojů EIF a další zapojené prostředky soukromých investorů.

Dohoda s EIF představuje první realizovaný finanční nástroj v ČR v současném programovém období evropských fondů a vůbec první realizovaný program investiční podpory start-upů. Nově zřizovaný fond bude poskytovat prostředky na investice tzv. rizikového kapitálu. EIF v roli jeho správce zajistí výběr manažerských týmů, resp. fondů rizikového kapitálu a akcelerátorů z trhu. Tyto týmy budou zodpovědné za získání dalšího investičního kapitálu od soukromých spoluinvestorů a za výběr konečných příjemců, tedy českých start-upů, kterým poskytnou investice do kapitálu. Start-upy se tak dostanou do kontaktu pouze s profesionálními investičními týmy, nikoli se státními úředníky. Podpora bude poskytována na tržním principu obvyklém při žádostech o investice u fondů rizikového kapitálu, nebude zatížena administrativou, spojenou s dotacemi.

Výběr manažerských týmů se uskuteční letos, výzva bude otevřená pro fondy rizikového kapitálu a akcelerátory.  Vybrané fondy by měly začít investovat od konce roku 2017.

Celou zprávu naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: www.mpo.cz