Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádostí o zařazení do projektu Ukrajina

úterý, 10. listopadu 2015

Jednodušší vstup až 500 technických specialistů umožní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je pověřeno přijímáním a posuzováním žádostí o zařazení do projektu, tak může ihned začít s jeho realizací.

Vláda ČR na svém jednání dne 9.11.2015 schválila projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny", jehož cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny.

Projekt umožní získat až pro 500 technických specialistů ročně rychlejší zacházení při přijímání a vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině.

Poptávka po vysoce kvalifikovaných zaměstnancích přitom v ČR stoupá. Projekt má zjednodušit jejich nabírání z Ukrajiny právě v situaci, kdy není možné zaměstnance získat na českém trhu práce, neboť nezbytnou podmínkou pro zařazení do projektu je předchozí umístění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je rozhodnutím vlády v souladu s projektem pověřeno přijímáním žádostí o zařazení do projektu, stejně jako administrací těchto žádostí. V příloze je proto k dispozici plné znění projektu, včetně všech podmínek, které je pro zařazení do projektu nezbytné splnit, stejně jako formulář žádosti. Zároveň je třeba pro participaci na projektu získat doporučení podnikatelských reprezentací, které je nezbytné doručit spolu s žádostí o zařazení do projektu.

Více informací zde. 

 

Zdroj: MPO