Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web Inovační strategie

středa, 6. listopadu 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový web. Prezentuje národní Inovační strategii a logo The Country For the Future jako celonárodní značku, která má zemi reprezentovat.

Nové internetové stránky jsou dostupné na adrese countryforfuture.com. Kromě podrobných informací o samotné Inovační strategii a jejích jednotlivých pilířích se čtenáři také mohou dočíst o vybraných novinkách a aktuálních informacích z oblasti digitalizace a inovací. Web obsahuje také přehled akcí, jejichž témata souvisí s výzkumem, vývojem, inovacemi a inovativním podnikáním.

Web také prezentuje logo Czech Republic: The Country For The Future jako nejen technologickou ale celonárodní hospodářskou značku ČR. To potvrdil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček:

„Czech Republic: The Country For The Future je značkou na podporu národní i mezinárodní spolupráce, jednotné prezentace země. Profiluje se v oblasti nových technologií, udržitelnosti, soběstačnosti a rozvoje inovačního prostředí. Proto jsme také spustili nový web, kde budeme průběžně informovat, co se podařilo a co chystáme,“ dodává.

Stránky jsou dostupné zde a to v české i anglické verzi.