Mladí vnímají podnikání jako příležitost

pondělí, 24. dubna 2017

1000x1000-1493025412-student-849825-640

Podnikání se za poslední čtvrt století významně proměnilo a podmínky pro podnikání se mění stále ze dne na den. Již patnáct let se snaží Jihočeská hospodářská komora držet krok s tím, jak trh, legislativa a společnost ovlivňují podnikatelské prostředí. Jejím cílem je firmám a začínajícím podnikatelům být na blízku, pomoci jim přizpůsobovat se neustále měnícím se podmínkám, pomáhat realizovat jejich záměry, podněcovat nové aktivity, otevírat dveře na nové trhy, sledovat trendy a navazovat spolupráci v rámci regionu.

Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, uvádí, že dnešní generace mladých lidí pozitivně vnímá podnikatelské prostředí a vidí v něm příležitost. „Podnikatelé nesmí být vnímáni pouze jako ti, co zneužívají ostatní ve svůj osobní prospěch. Právě podnikatelé jsou ti, kteří vytvářejí pracovní místa a přinášejí nám pestrou nabídku výrobků, zboží a služeb. Studenti, s kterými mluvíme, již podnikání berou jako příležitost, a to pro mě je pozitivní posun v myšlení za poslední čtvrt století podnikání v České republice," zhodnotil Luděk Keist.

Výjimkou nejsou ani žáci a studenti středních a vysokých škol, kteří během studia začínají s podnikáním. Z výsledků šetření Vodafon Nápad roku vyplývá, že 62% studentů si při studiu přivydělává, přičemž téměř 20% z nich podniká. Představu o tom, že se po studiích vrhnou do podnikání, má téměř polovina studentů. Luděk Keist to hodnotí jako důležitý krok v myšlení lidí, protože vytvářejí nová pracovní místa, pro sebe i své zaměstnance, inovují, vymýšlejí nové produkty a drží krok s novými trendy.

Luděk Keist také říká, že podnikatelé roztáčí kola ekonomiky. Firmy vytvářejí hodnoty, platí daně, odměňují své zaměstnance, ti pak nakupují a vytvářejí poptávku, která je výzvou pro firmy, aby opět vyráběly. Krédem Jihočeské hospodářské komory je, že bude-li se dařit dobře firmám, bude se dobře dařit ekonomice i společnosti. A proto je zde pro podnikatele pomocná ruka v podobě asociací, komor či sdružení. Zakládají je sami podnikatelé, aby mohli dennodenně společně lépe čelit podnikatelským překážkám nebo mohli společně řešit to, co potřebují sami k podnikání a konstruktivnímu ovlivňování společnosti.

Od vzniku Jihočeské hospodářské komory v roce 2001 se počet členů zvýšil téměř trojnásobně, z původních 450 členů na 1300. „Jihočeská hospodářská komora není úřad, je to místo, kam firmy přicházejí společně hledat řešení svých problémů či nápadů," uvádí ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice Lenka Vohradníková a doplňuje: „Podnikání je velká dřina, kterou navyšuje přemíra administrativní zátěže a rovněž nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků. Oproti zaměstnaneckému poměru nesou navíc podnikatelé zodpovědnost za sebe, rodinu, zaměstnance, ale i své okolí. Tu tíhu zvládají zpravidla sami a jdou často s kůží na trh. Úspěšní podnikatelé často myslí i na své okolí. Podporují finančně školy, dětské domovy, sportovní aktivity, ale i další projekty pro zdraví či lepší život kolem nás. Za to jim patří velký dík a obdiv."

 

Zdroj: www.jhk.cz