MPO jako vůbec první ministerstvo vyhlásilo výzvu ke svému operačnímu programu a začalo přijímat žádosti do OP PIK

úterý, 23. června 2015

OP PIK, první schválený operační program v ČR na nové programovací období 2014 až 2020, zahájil v pondělí 1. června od 12 hodin přijímat první předběžné žádosti.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který má ve své gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu, je připraven k příjmu prvních žádostí o podporu.

Téměř 120 miliard korun je v rámci OP PIK nachystáno na podporu malých a středních podnikatelů, výzkumu, energetické účinnosti i infrastruktury či například komunikačních technologií. A žadatelé už nemusí se svými projekty čekat. OP PIK, první schválený operační program v ČR na nové programovací období 2014 až 2020, začal již v pondělí 1. června od 12 hodin přijímat první předběžné žádosti. K tomuto účelu bylo připraveno 15 konkrétních výzev. Jejich seznam včetně detailních informací je k nalezení na webových stránkách ministerstva a agentury CzechInvest.

U většiny výzev bude podání žádostí o podporu do OP PIK probíhat ve dvou fázích – nejdříve podáním tzv. předběžné žádosti a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů.

Pro většinu nyní zveřejněných výzev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu červen – srpen 2015 a příjem plných žádostí v termínu září – listopad 2015. Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

 

Zdroj: www.mpo.cz