MŠMT: Nouzový stav a často kladené otázky pro VŠ a VaV

sobota, 28. března 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu epidemie COVID-19 na tyto oblasti a doplňuje informace k aktuálně řešeným situacím a důsledkům.

MŠMT ujišťuje příjemce podpory výzkumu a vývoje, že je připraveno v rámci možností vymezených zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pomoci při řešení dopadů pandemie COVID-19 na realizaci projektů a dalších aktivit výzkumu a vývoje z hlediska jejich obsahu, cílů, harmonogramu, čerpání finančních prostředků apod. V případě konkrétní potřeby například odložení zahraničních cest, omezení činnosti realizačních týmů z důvodu péče o děti nebo vykonávání společensky potřebných aktivit, které vysoké školy, výzkumné ústavy i soukromé subjekty v oblasti výzkumu a vývoje aktuálně zabezpečují a které ministerstvo vysoce oceňuje, kontaktujte, prosím, elektronickou poštou administrátora daného programu či aktivity.

Kontakty na administrátory jednotlivých agend i odpovědi na často kladené otázky naleznete zde.

Informace týkající se posuzování lhůt ve správním řízení je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dále v dopise předsedům České konference rektorů a Rady vysokých škol dne 18. 3. 2020 poděkoval vysokým školám a jejich studentům a pracovníkům za zapojení do řešení nastalé situace a aktivizaci členů akademických obcí vysokých škol v dobrovolnických aktivitách, spolupráci se státní i veřejnou správou a zapojení výzkumných kapacit v rámci celé řady aktivit souvisejících s řešením šíření onemocnění COVID-19. Mimo jiné se v něm také vyjádřil k problematice hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol a administraci výzkumných projektů:

"V souvislosti s hodnocením výzkumných organizací v segmentu vysokých škol ministerstvo v této chvíli pracuje na plánu pro alternativní řešení on-site visit, který bude implementován, pokud bude krizová situace přetrvávat. Mezi uvažovanými alternativami je např. on-site visit formou video konferencí. Je proto třeba v první řadě usilovat o to, aby hodnotitelé schválení KHV byli ochotni účastnit se nadále jednání alespoň distančně a nebylo nutné oslovovat nové hodnotitele. V této věci bude oslovena RVVI s žádostí o projednání variantního řešení implementace hodnocení výzkumných organizací. Termín pro odevzdání sebeevaluačních zpráv pro hodnocení samotné v tuto chvíli platí".

"S ohledem na často zmiňované dotazy související s řádnou administrací projektově zaměřených výzkumných prostředků budeme též oslovovat s RVVI s žádostí o přípravu a projednání jednotného metodického doporučení pro poskytovatele, případně adekvátních úprav příslušné legislativy, přičemž ministerstvo samo je připraveno v rámci svých možností reflektovat nastalou situaci."

Zdroj: MŠMT