Nabídka k zapojení do projektu CzechELib

pátek, 4. listopadu 2016

1000x1000-1478245530-tablet-1632909-640

Národní technická knihovna informuje všechny instituce, které pro svoji potřebu nakupují licence pro přístup k nákladným zahraničním elektronickým informačním zdrojům – odborným časopisům, e-knihám, speciálním databázím apod. (EIZ), že mají možnost získat na svůj nákup podporu z projektu CzechELib, pokud se přihlásí k účasti.

Projektu se mohou zúčastnit instituce, které splňují kritéria “Posuzování výzkumných organizací”. Zúčastnit se rovněž mohou instituce veřejné správy VaVaI. Podpora na období 2018-2022 by měla být alespoň 50 %. Projekt je ve fázi posuzování projektové přihlášky a měl by být spuštěn od 1. 1. 2017.

Vyjádření svého zájmu zasílejte písemně do 30. 11. 2016 na níže uvedenou poštovní adresu, případně do datové schránky syd69w9. Uveďte identifikaci své instituce (název, IČ, adresu sídla a PSČ) a kontaktní osobu (jméno, pozici v instituci, telefon a e-mail). Pokud budete vyjádření zasílat poštou, zopakujte prosím údaje v e-mailu na adresu czechelib@techlib.cz, abychom je měli ve strojem čitelné podobě.

Více informací o projektu najdete na www.czechelib.cz.

S dotazy se obracejte na Hanu Cassi, tel. 232 002 563, mail czechelib@techlib.cz.

 

Zdroj: www.msmt.cz