Národní ceny jsou vhodnou cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Termín pro přihlášky je prodloužen do konce května

středa, 22. dubna 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu i v letošním roce pokračuje v podpoře Programů Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Tyto programy pro podnikatelské subjekty i organizace přináší do České republiky zahraniční know—how v oblasti managementu kvality i v zavádění konceptu společenské odpovědnosti organizací.

Oba programy mají potenciál zvyšovat konkurenceschopnost českých firem i kultivovat podnikatelské prostředí. V případě Národní ceny kvality navíc z řady zahraničních studií vyplývá výrazné zlepšení ekonomických výsledků firem v letech následujících po absolvování tohoto programu.

"Byla by škoda, kdyby české firmy nemohly využívat výhod, které nabízí moderní metody řízení. Proto dlouhodobě podporujeme Národní ceny kvality, které českým firmám přináší jeden z nejlepších nástrojů managementu kvality — Model excelence EFQM. Pokud se míra využívání tohoto modelu v naší zemi alespoň přiblíží míře obvyklé v zemích západní Evropy, nepochybně to prospěje konkurenceschopnosti naší ekonomiky na náročných trzích," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Program Národní ceny kvality ČR je založen na stejném hodnocení, jaké je využíváno v dalších 80 zemích světa a jež je nezbytnou součástí řízení nejúspěšnějších světových firem. Aplikace Modelu excelence EFQM ukáže firmě její silné stránky i příležitosti pro zlepšení. Přináší managementu lepší přehled o firmě, umožňuje objektivně hodnotit dosažené pokroky a při dlouhodobém používání výrazně zvyšuje hospodářské výsledky.

Program Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost je součástí Národní strategie CSR. Pomáhá firmám i organizacím správně a efektivně zavádět koncept společenské odpovědnosti a využívat ho ve prospěch firmy. Napomáhá zlepšení image firmy v očích obchodních partnerů i veřejnosti a nepřímo tak usnadňuje další podnikání a rozvoj firem.
Termín podání přihlášek do obou programů byl prodloužen do konce května 2015. Hodnocení se uskutečňuje v průběhu roku a vítězné firmy budou oceněny na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších členů vlády.

Více informací získají zájemci na www.narodnicena.cz nebo www.narodnicena.cz.

 

Zdroj: MInisterstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz