Národní plán obnovy – Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

pondělí, 31. října 2022

Národní plán obnovy – Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Náměstek sekce digitalizace a inovací Ing. Petr Očko, Ph.D. uvedl: „Program Czech Rise Up vznikl jako operativní reakce na covidovou krizi a velice se osvědčil. Nyní v rámci Národního plánu obnovy pokračujeme v podpoře inovativních řešení, která zvyšují odolnost ekonomiky a schopnost reagovat na krize.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 11.10.2022 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí dotace, který pomůže malým a středním podnikatelům k digitální transformaci pro zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním jevům.

Cílem výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů, jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení vedoucí k digitální transformaci podniků, včetně zhodnocení nákladů a dopadů.

Výzva bude financována z Národního plánu obnovy. Alokace výzvy činí 500 mil. Kč a míra podpory je 85% způsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí bude ukončen 31.3.2023 (nebo do vyčerpání alokace výzvy). Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, ID: bxtaaw4, ve věci datové zprávy je třeba uvést označení "1421B CRU 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků".

Výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se výzvy je emailová adresa zival@mpo.cz.

Více informací najdete zde.

Zdroj: www.mpo.cz