Národní plán obnovy

úterý, 14. června 2022

Ministerstvo kultury pokračuje v realizaci Národního plánu obnovy (komponenta 4.5 - Rozvoj kulturního a kreativního sektoru) a připravuje vyhlášení další výzvy - tentokrát na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem bude vybudovat v území kulturní a kreativní centra, kde dojde k propojování uměleckých aktivit s podnikatelskými, výzkumnými, vzdělávacími a společenskými. Hlavním kritériem při posuzování žádosti bude dopad na dané území a vliv na jeho celkový rozvoj. Důležitým parametrem bude mezisektorovost (mezioborovost), centra nemají být např. pouze výstavní prostory nebo divadla, ale mají fungovat skutečně jako průsečíky a místa spolupráce různých kulturních a kreativních aktivit.

K dispozici je celková částka 2,7 mld. Kč, která bude podle klíče rozdělena mezi 14 krajů. Minimální limit na jeden projekt je 30 mil. Kč, maximální 150 mil. Kč.

Výzva bude vyhlášena v nejbližších dnech, nejpozději však 30.6.2022. Uzávěrka bude 31.8.2022. Oprávněnými žadateli mohou být kraje, městské části Prahy, nestátní neziskové organizace, obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 = veřejným subjektem, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a státní příspěvkové organizace.

Více informací, zatím jen v pracovní verzi, najdete zde:

Zdroj: https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html