Nominace na cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu

pondělí, 9. května 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2022. Nominace je možné zasílat do 31. srpna 2022.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle ust. § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2022 podle čl. 1 bodu 5. Statutu Ceny nejpozději do dne 31. srpna 2022 do 16:00 hodin.

Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Návrh se zasílá na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF (Portable Document Format) s platným elektronickým podpisem a s využitím konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentů obsažených v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojením doložky o provedení konverze kontaktním místem Czech POINT. Návrhy budou považovány za doručené ve stanovené lhůtě přijetím elektronických dokumentů zobrazením data a časového údaje v datové schránce MŠMT.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT