Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0 ...

středa, 28. října 2015

Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0 ... Tyto pojmy začínají hýbat světem. Současná potřeba komplexních řešení, která přesahují možnosti jednoho výrobního oboru nebo procesu, vyvolává změny a pohyby, jaké dosud neměly obdoby.

Automatizace, robotizace, digitalizace ... Výčet činností, které aktuálně přetvářejí průmysl a vše s ním spojené - od výzkumu až po spotřebu - by vydal na nemálo tlustou publikaci.

Aby bylo možné pochopit nynější stav průmyslového sektoru v České republice a seznámit se s cíli, jichž je třeba v blízké budoucnosti dosáhnout, však není třeba probírat se džunglí popsaných stránek.
Za tímto účelem totiž vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR krátkou poutavou brožurku s názvem "Národní iniciativa Průmysl 4.0". 

Dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí.

Na dokumentu se podílel kolektiv autorů pod vedením Prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a předsedy Výzkumné rady Technologické agentury ČR.

Brožura Průmysl 4.0 ke stažení.

 

Zdroj: http://www.ceskainovace.cz, http://www.mpo.cz