Nováčci a program TREND: MPO podporuje nové inovativní firmy

čtvrtek, 18. března 2021

Čtvrtou veřejnou soutěž v programu TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR). Realizuje ji v rámci 2. podprogramu TREND nazvaného „Nováčci“.

„Program TREND podporuje konkurenceschopnost domácí ekonomiky. Podprogram 2 cílí především na mladé inovativní firmy a pomáhá zefektivnit spolupráci podniků, výzkumných organizací a vysokých škol,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Cílem je nastartovat výzkumné a vývojové aktivity podniků, které vlastní výzkum na pravidelné bázi dosud nerealizovaly. Podpoří se tak odstranění bariér spolupráce malých firem a výzkumných organizací. Už v minulé výzvě z tohoto podprogramu byl o tuto podporu velký zájem.“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Podniky mohou žádat do konce dubna

Na jeden projekt lze získat až 15 milionů korun, přičemž dotace smí tvořit maximálně 80 procent z nákladů všech účastníků projektu. Žádosti mohou podávat podniky všech velikostí, které působí v Česku, ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Projekty je možné podávat od 11. března do 28. dubna 2021. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30. listopadu 2021. S vybranými projekty se uzavře smlouva o poskytnutí podpory, realizace bude možná od ledna 2022.

Při hodnocení se budou bonifikovat projekty zaměřené na vybraná témata z oblasti automotive, v souladu s konceptem Průmyslu 4.0 či využívající technologie 5G. Případně ty, které se řeší ve vybraných strukturálně postižených krajích, tedy Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském, nebo projekty zaměřené na aktuální problémy, které souvisejí s pandemií covid-19.