Nové výzvy OPPIK

středa, 30. prosince 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo dne 15. prosince 2015 nové výzvy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo dne 15. prosince 2015 výzvy k následujícím programům podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OP PIK):

  • I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy
  • I. výzva programu podpory Služby infrastruktury
  • I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie
  • II. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
  • III. výzva programu podpory Technologie

Příjem žádostí o podporu bude pro všechny uvedené výzvy zahájen prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ dne 4. ledna 2016 (přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+, zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu, druhu vyhlášené výzvy, modelu hodnocení a finanční alokace na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy).

Čtěte více na stránkách www.czechinvest.cz

Zdroj: CzechInvest.cz