Nové výzvy programů spolupráce podnikatelů a výzkumníků

čtvrtek, 30. července 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace nové výzvy v programech, jejichž cílem je rozvoj spolupráce mezi znalostními organizacemi a podniky.

Jedná se o program Proof of Concept - Výzva IV, jejímž cílem je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Dalším aktuálním nástrojem podpory je program Partnerství znalostního transferu - Výzva VI, která cílí na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a přiblížit výzkumná témata prováděná ve veřejném sektoru s potřebám podniků.

Sledujte termíny výzev a další užitečné informace na stránkách Agentury pro inovace.

Jste podnikem z Jihočeského kraje a chcete vyzkoušet nebo dále rozvinout spolupráci s výzkumnou organizací?

Využijte Jihočeské podnikatelské vouchery, program s garancí Jihočeského kraje, vyhlašovaný Jihočeským vědeckotechnickým parkem. Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduchým a snadno dostupným regionálním schématem pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V letošním roce jsou Jihočeské podnikatelské vouchery nově otevřené také pro podporu spolupráce regionálních firem s odbornými poradci, kteří pomohou restartu podnikání zasaženého koronavirovou krizí. Více na www.inovoucher.cz.

Více informací v článku zde.