Novinky z oblasti implementace Metodiky 17+

pondělí, 11. dubna 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou po vynucené dvouleté pauze další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+. Zjistěte, jaké jsou aktuální novinky v této oblasti. K dispozici je i záznam z celé konference.

Na konferenci byly představeny novinky v hodnocení výzkumu a vývoje v České republice a výhled do budoucna pro další rozvoj hodnocení podle Metodiky 2017+. Zároveň byly shrnuty výstupy čtvrtého roku hodnocení.

Úvodního slova se ujala prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová a 1. místopředseda RVVI Pavel Baran. „Hodnocení (hodnocení ve všech pěti modulech Metodiky 17+ pomocí zahraničního panelu, pozn. red.) jsme pojali velmi poctivě, kromě předsedy panelu jsem neznala nikoho z vědců, kteří nás přijeli hodnotit. Přestože hodnocení bylo online, tak si myslím, že se vše povedlo na výbornou. Věřím, že podobnou zkušenost má i většina dalších výzkumných organizací. Jsme rádi, že se podařilo implementovat všechny části Metodiky a máme tak možnost udělat jakousi evaluaci evaluace,“ uvedla prorektorka Pospíšilová, na kterou navázal Pavel Baran: „Chtěl bych připomenout jednu věc, na kterou možná řada z nás myslí. Je to zhruba deset let, co byly zahájeny diskuze a jednání o tom, jak dále v oblasti vědy a výzkumu a také hodnocení. Výsledkem tohoto zápasu byly změny jak v systému, tak i v jeho legislativě. Ještě před podzimem 2019 a začátkem pandemie proběhly legislativní změny v tom, jak se v této oblasti pracuje a nadále bude pracovat. To připomínám, protože je vhodný čas na to, abychom si společně pokládali otázku, jestli motivace, kvůli kterým jsme za změnami v oblasti vědy a výzkumu šli, přinášejí skutečné výsledky. A jestli se tyto změny daří prosazovat tak, jak jsme si to představovali.“

Místopředseda RVVI a náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Štěpán Jurajda spolu s hlavním koordinátorem hodnocení Tomášem Polívkou následně představili aktuality v hodnocení.

Dosavadní výsledky a praktickou stránku hodnocení pak prezentovali pracovníci Sekce pro vědu, výzkum a inovace – Úřadu vlády ČR. Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením přednesli emeritní předsedové odborných panelů Stanislav Kozubek, Michael Šebek, Radim Vácha a Ladislav Rabušic.

 

Zdroj: RVVI