Nový program Technologická inkubace podpoří inovativní start-upy

úterý, 21. června 2022

Dlouho očekávaný projekt Technologická inkubace zná termín první výzvy. Agentura CzechInvest zveřejnila termín a předběžné znění výzvy pro příjem žádostí do projektu Technologická inkubace, který pomůže České republice stát se inovativním lídrem ve světě. Příjem žádostí do první výzvy se uskuteční v průběhu července.

„Od mého nástupu do funkce ministra bylo mým cílem podporovat inovativní prostředí a startupy. Tento projekt Technologická inkubace je velmi očekáván ze strany celé řady potenciálních partnerů, a to jak ze soukromého sektoru, tak například ze strany regionálních inovačních center nebo akademické sféry. Nyní stojíme na prahu jeho plnohodnotného rozjezdu a pevně věřím, že můžeme očekávat velmi zajímavé výsledky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Projekt Technologická inkubace, který podpořila i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá podpořit až 250 inovativních startupů částkou zhruba 850 milionů korun v sedmi klíčových oblastech. Patří mezi ně umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, jaderná fyzika, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie, kybernetické bezpečnosti. Na rozdíl od jiných programů, kde je otevřená komunikace s žadatelem zakázaná, je zde podporována a doporučována. Konzultace s cílem poradit startupům, ale i studentům, kteří se také mohou v rámci „pre-inkubace“ do projektu přihlásit, začaly v tomto měsíci.

„Projekt Technologická inkubace je výsledkem dlouholeté práce a vychází ze zkušeností z už realizovaných projektů, zejména z velmi úspěšného projektu vesmírného podnikatelského inkubátoru ESA BIC. Inspirovali jsme se také v zahraničí, konkrétně v Izraeli, který je jedničkou v podpoře startupů a projekt jsme probírali i s dalšími partnery. Jedná se tak o dobře připravený a unikátní projekt, který pomůže České republice dosáhnout cíle stát se inovativním lídrem ve světě,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který je v současné době pověřen řízením agentury CzechInvest.

Termín první výzvy projektu je stanoven od 1. do 31. července 2022. Uchazeči, kteří uspějí, získají na nákup služeb finanční podporu až 5 milionů korun. Tyto peníze poslouží k vývoji nebo dokončení produktu nebo služby a splnění cíle, který si uchazeč nastaví ve svém projektovém záměru. Součástí poskytované podpory je také inkubační balíček, který představuje zásadní rozdíl mezi inkubací a klasickou dotací. S firmou bude po dobu až dvou let intenzivně pracovat tým expertů, který jí pomůže s vlastním byznysem, ale také s právním servisem, marketingem či financemi. Klíčovou oblastí poradenství a mentoringu přitom budou konkrétní technologie.

První výzva bude otevřená pro čtyři ze sedmi oblastí, a to konkrétně pro oblast mobilita, kreativní průmysly, ekologie a cirkulární ekonomika a umělá inteligence. Během celého procesu výběru se nejvíce posuzuje inovativnost projektu dle sektoru.

„Důvod, proč mi tento projekt dává smysl a několik let pracuji na jeho přípravě je ten, že má ambice na propojení startupů, regionální inovační infrastruktury, zavedených firem a akademické sféry ve všech podporovaných sektorech tak, jako se nám to daří v oblasti kosmických aktivit. Pro podpořené startupy je tedy hlavním benefitem právě napojení na potenciální partnery a také to, že po dobu čerpání dotace budeme s každou podpořenou firmou intenzivně pracovat - inkubovat ji. Od toho je odvozen samotný název projektu,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

Co program Technologická inkubace nabízí?

Technologická Inkubace je nejambicióznějším programem systematické podpory začínajících podniků v České republice. V rámci projektu Technologické inkubace získají vybrané technologické startupy podporu ve výši 1 100 000 – 4 500 000 Kč bez ztráty podílu a až dva roky inkubace.

CzechInvest dále pomůže zájemcům s technickým vývojem jejich produktu či služby. Zájemce take propojí s experty v Česku i v zahraničí. Odborníci v programu Technologické inkubace budou také radit s rozvojem podnikání, nebo s přípravou pitch-decku pro investory. Program podpoří i vyhledávání grantových příležitostí a investorů v Česku i v zahraničí.

Prostřednictvím českých i mezinárodních akcí, konferencí a veletrhů program zájemcům pomůže navázat nové kontakty, najít potenciální zákazníky a partnery. Dále pomůže s využíváním patentů a technologií. Inkubované startupy mohou využívat celou inkubační síť ČR a rozvíjet zde svůj byznys.

CzechInvest take pomůže se zajištěním propagace produktu či služby na sociálních sítích a v médiích nebo prostřednictvím účasti na startupových a kosmických akcích v České republice i zahraničí.

Zdroj: CzechInvest