Odborná praxe je významnou součástí studia, shodli se průmyslníci

středa, 21. září 2016

1000x1000-1474449841-bez-nazvu

Jestliže se někdy debaty o úrovni technického vzdělávání v Česku zdají akademické, pak kulatý stůl jihočeských dodavatelů „automotive“ s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem ukázal, že to je téma velmi živé a pro úspěch hospodářství zásadní. Vedle zaměstnavatelů se ho zúčastnili zástupci pořádajícího Svazu automobilového průmyslu ČR a také hospodářské komory, kraje, úřadu práce a vysokého školství, reprezentovaného docentem Markem Vochozkou, rektorem VŠTE.

Diskuse se sice točila hlavně kolem čtvrté průmyslové revoluce označované jako Průmysl 4.0, vývoje mezd a trhu práce, vždy se však řečníci dostali k českému vzdělávacímu systému a vysokému školství. To totiž ovlivní, jací lidé přijdou do firem a jaké úkoly tam budou schopni zvládat. Jihočeští průmyslnici se přitom shodli, že odborná praxe je jednou z klíčových podmínek pro bezproblémové uplatnění absolventů v zaměstnání.

Ministr Jan Mládek v této souvislosti uvedl, že bez kvalitní vysokoškolské výuky bude české hospodářství těžko zvládat výzvy plynoucí z konceptu Průmysl 4.0, sázejícího na digitalizaci, s ní související automatizaci výroby a změny na trhu práce, které přinese. „Nebojím se říct, že nás čeká průmyslová revoluce. Táhne ji Německo, ale pro český průmysl to je obrovská výzva a příležitost zaujmout místo mezi jeho dodavateli třeba vedle Rakouska a severní Itálie,“ poznamenal.

Rektor Marek Vochozka připomněl, že jediná jihočeská Technika se od dalších technických vysokých škol v zemi odlišuje nejen profesní orientací a zaměřením svých oborů a specializací na potřeby regionu, ale i nadstandardním rozsahem odborné praxe. „Ta v posledním semestru zahrnuje 520 hodin a absolventům dává vyšší šance na trhu práce. Navíc se tím výrazně zkracuje i čas jejich adaptaci a snižují náklady zaměstnavatelů,“ uvedl rektor. Škola má s firmami uzavřeno na tisíc dohod o praxích a ročně na ně vysílá přes 900 studentů.

„Celá problematika vzdělávání je pro nás velmi důležitá. Stejně jako vývoj na trhu práce, udržení mzdových nákladů pod kontrolou nebo kvalita dopravní infrastruktury. Nejsou-li tyto věci vyřešené, podnikání a byznys brzdí a oslabují naši konkurenční schopnost,“ řekl Miroslav Dvořák, generální ředitel strojírenského holdingu MOTOR JIKOV Group a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu. Jeho členové tvoří přes 20 procent průmyslové výroby a exportu České republiky a zaměstnávají více než 115 tisíc lidí.

Podle německé koncepce Průmysl 4.0 mají vzniknout „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které dosud byli doménou lidí. To bude provázet změna pracovního trhu, na němž bude poptávka po lidech s vyšší kvalifikací. „Úroveň vzdělanosti, tedy i té technické, je klíčová, Ne nadarmo se už mluví také o konceptech Vzdělání 4.0 a Práci 4.0,“ dodal ministr průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: www.vstecb.cz