Odborný seminář na téma POKROČILÉ MATERIÁLY

pátek, 15. srpna 2014

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje všechny potenciální zájemce o konání odborného semináře na téma POKROČILÉ MATERIÁLY.

Seminář je pořádán Varšavskou technologickou univerzitou a polským Národním centrem pro výzkum a vývoj, a to ve dnech 17. - 18. září 2014 ve Varšavě.

Tento dvoudenní seminář bude zaměřen především na současné úspěchy v oblasti pokročilých materiálů pro extrémní podmínky, elektroniku a energetiku, lehké konstrukce, lékařství a biologii. Seminář by měl zároveň napomoci identifikovat výzkumná témata pro budoucí spolupráci v rámci připravovaného schématu podpory spolupráce v oblasti pokročilých materiálů mezi výzkumnými organizacemi a podniky ze zemí visegrádské skupiny a z Japonska.

O zapojení do tohoto schématu TA ČR momentálně vyjednává s japonskými partnery a partnery ze zemí V4. Připravovaná první výzva k podávání návrhů projektů zřejmě umožní spolupráci ve formátu 1+4, 1+3 (tyto dva modely podpořeny Visegrádským fondem a japonskou agenturou JST) a 1+2 (podpořeno JST a příslušnou agenturou ze zemí V4).

 

Pro získání více informací o odborném semináři je možné navštívit oficiální webové stránky, kde je také možné provést registraci, nebo kontaktovat přímo organizátory semináře:

Ms. Karolina Statkiewicz
Varšavská technologická univerzita,
+48 22 234 85 29,
kstatkiewicz@inmat.pw.edu.pl

Registrace na seminář je možná do 22. 8. 2014.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR