Odevzdání dat do IS VaVaI – RIV22

středa, 20. dubna 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzývá výzkumné organizace a ostatní příjemce podpory na výzkum a vývoj z rozpočtové kapitoly MŠMT k odevzdání dat do RIV.

Příjemci podpory předají v roce 2022 prostřednictvím MŠMT údaje o výsledcích výzkumných aktivit financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT v roce 2021 nebo dříve. Výzkumné organizace mohou předat i údaje o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které byly dosaženy bez podpory ze státního rozpočtu (byly financovány např. z neveřejných nebo zahraničních zdrojů).

MŠMT stanoví pro předání dat o výsledcích tyto termíny:

  • do 13. 5. 2022 pro výzkumné organizace
  • do 15. 8. 2022 pro ostatní příjemce podpory

Způsob předání dat v roce 2022

V roce 2022 provozovatel informačního systému výzkumu, vývoje a inovací spustil jeho novou verzi. Sběr a vkládání údajů o výsledcích do RIV se uskutečňuje výhradně online formou prostřednictvím administračního rozhraní příjemců dotací VaVER (dávky nebudou zasílány poskytovateli e-mailem jako v minulosti). Související informace a manuály jsou dostupné zde

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy