Odstartoval projekt e-Road Písek – Deggendorf

pondělí, 24. dubna 2017

1000x1000-1493022194-eroad-1200x900

V březnu odstartoval nový projekt e-Road Písek – Deggendorf (č. 93), který zaštiťuje nezisková organizace TSI Písek z.s., jež se specializuje na rozvoj elektromobility v našem regionu. TSI Písek z.s. na to není sama a projekt realizuje za pomoci bavorských partnerů, konkrétně s Technische Hochschule Deggendorf – Technologie Campus Freyung a e-Wald GmbH.

Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii pro orgány místní samosprávy, které chtějí integrovat strategii e-mobility do svých akčních plánů. Strategie bude založena na analýze transnacionálním ose, a to trase Písek – Deggendorf. Přidaná hodnota tohoto projektu spočívá v důkladné analýze a návrhu strategie, kterou mohou použít všechna města podobné velikosti jako Písek a Deggendorf (středně velká města). Zároveň tento projekt pokračuje a dále rozšiřuje již úspěšně realizované projekty e-šumava (na české straně) a e-Wald (na Bavorské straně).

Přeshraniční řešení tohoto projektu je dána potřebou sjednotit podmínky pro e-mobilitu (např. umístění nabíjecích stanic, parkovacích ploch a další infrastruktury, fakturace, financování provozních nákladů atd.) s cílem možnosti dalšího rozvoje e-mobility v mezinárodním kontextu. V současné době je tato problematika řešena zejména na národních úrovních, ale je potřeba jednotlivé aspekty e-mobility sjednotit i v mezinárodním měřítku. E-mobilita může také přispět k všestranné rozvoji regionů, ať již v oblasti ochrany životního prostředí, přeshraničního cestovního ruchu, lepší spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem apod.

 

Zdroj: www.tcpisek.cz