Oznámení termínu vyhlášení veřejné soutěže programu TREND

úterý, 16. dubna 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje veřejnou soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 15. května 2019. Program navazuje svým zaměřením na programy TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu a Program EPSILON TA ČR, především je zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, zejména rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Vedlejšími cíli Programu je zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a posílení orientace výzkumných organizací na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Více informací neleznete zde.